HTPark solutions

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HTPark solutions dlouhodobě úzce spolupracuje se společnostmi z oblastí high technologií.
Společnost tvoří lidé s dlouholetými zkušenostmi z oblasti identifikačních systémů. Někteří z nás byli u zavádění a rozšiřování technologií čárového kódu v ČR.


Dlouhodobě získávané znalosti umožňují naší společnosti nabízet taková řešení, která běžně nejsou zatíženy chybami, kterými jsme si v historii prošli a víme, čeho je třeba se vyvarovat.
Zdánlivé maličkosti mohou v konečném důsledku znamenat menší účinnost nebo až nefunkčnost finálního řešení.


Nevhodný materiál, typ potisku, „hustota“, resp.ratio a barevnost čárového kódu, nedostatečná „klidová zóna“... způsobí špatnou nebo úplnou nečitelnost čárového kódu na etiketách nebo jiných nosičích kódů.


Nevhodně zvolený snímač čárových kódů znamená problém při snímání kódů v prašném prostředí, na intenzivním světle, na větší vzdálenost, v chladném prostředí nebo ve zcela specifických podmínkách – výbušné prostředí, chladírenský průmysl apod.
Snímače č.k. vyrábí celá řada výrobců, někteří se zaměřují pouze na vybranou oblast a při potřebě rozšíření systému je třeba kombinovat více značek, což nemusí být pro uživatele výhodné.


Důležitá je také správná volba způsobu přenosu dat, tzn. on-line, dávkově, rádiově apod. podle oblasti a prostředí nasazení.


V neposlední řadě je také třeba zvolit vhodné propojení a navázání na informační SW uživatele pro uložení získaných dat.


Žádnou z daných oblastí nelze v žádném případě podcenit a bez jejího důkladného zanalyzování, promyšlení a navržení vhodného správného způsobu nelze očekávat, že bude systém dosahovat očekávaných výsledků.
Pokud u řetězu, kterým chceme posunout břemeno z místa A do místa B podceníme kvalitu kteréhokoliv z nich a zaměříme se pouze na jeden nebo pár vybraných článků, řetěz nebude mít správnou účinnost.


Jsme tady pro vás, abychom vám pomohli dosáhnout co nejlepších výsledků pro vaše podnikání.


S jistotou našich dlouholetých zkušeností tvrdíme, že SPRÁVNĚ vymyšlený identifikační systém na bázi čárových kódů přinese profit pro vaše podnikání.
Ještě se nám nestalo, že by investice do této technologie znamenala ztrátu pro investora!

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky